vrijdag 24 februari 2017
Oproep
Minimaliseren

Ben jij een docent duits die het leuk vind om af en toe eens wat over zijn vakgebied te schrijven, wordt dan webmaster van docent duits. Meld je aan op info@docent-duits.nl  ons wat jou een goede webmaster maakt.Lerarenopleiding docent Duits

Op het Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kun je de Lerarenopleiding Duits volgen.Op de lerarenopleiding Duits van de HAN helpen we je de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op je stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw leerweg te volgen in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Heb je een liefde voor de Duitse taal en cultuur? En wil jij jongeren de moedertaal van honderd miljoen mensen en van het politiek en economisch sterkste land van de Europese Unie bijbrengen? Dan is de lerarenopleiding Duits dé opleiding voor jou! In deze opleiding leer je, naast goed Duits, hoe je je kennis kunt overdragen. Daarmee kun je veel voor anderen betekenen. Met de taal vergroot je het wereldbeeld van leerlingen en je begeleidt hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Als Duitslandkenner draag je bij aan goede onderlinge betrekkingen. Onze (oud) studenten zijn de beste ervaringsdeskundigen die we hebben. Op de weblog www.leraarworden.com vertellen (oud) studenten hun ervaringen met de opleiding. Bovendien kun je reageren en vragen stellen aan de studenten!

Op het Windesheim kun je de Lerarenopleiding Duits volgen.In onze samenleving, waarin we veel in contact komen met andere culturen, is communiceren in een vreemde taal noodzakelijk. Communiceren in andere talen verruimt je horizon, letterlijk en figuurlijk. Wil jij dit ook? Dan is de lerarenopleiding Duits iets voor jou!

Op het NHL Hogeschool kun je de Leraar Duits (2e Graads) volgen.Nederlanders hebben met hun goede talenkennis al veel bereikt. Je bent in het buitenland vaak pas succesvol als je weet hoe je de ander aan moet spreken. Met Duitsland als belangrijke handelspartner is kennis van de Duitse taal en cultuur dan ook bijzonder waardevol. Maar we hoeven u als toekomstig docent Duits waarschijnlijk niet te overtuigen. Overtuigt u uw leerlingen?

Op het NHL Hogeschool kun je de Laraar Duits (1e Graads) volgen.Nog lang niet uitgekeken op het vak Duits, maar wel toe aan nieuwe kansen en mogelijkheden? Geef uw carrière een stimulans en volg een masteropleiding Duits. NHL Hogeschool verzorgt deze master eerstegraads studie samen met de Rijksuniversiteit Groningen. U verdiept uw vakkennis, komt in aanraking met nieuwe onderwijsinzichten en specialiseert zich in een onderwerp.

Op het NHL Hogeschool kun je de Leraar Duits volgen.Struikelen over naamvallen? Jij niet! Je kent alle rijtjes uit je hoofd. Bovendien wil je alles weten over de Duitse cultuur, want als Leraar Duits houd je je met veel meer dingen bezig als naamvallen. Jij bent een inspiratiebron voor leerlingen. Wil jij Duits en de Duitse cultuur op een aantrekkelijke manier overbrengen aan jongeren? Dan is de opleiding tot Leraar Duits iets voor jou!

Op het Hogeschool Rotterdam kun je de Lerarenopleiding Duits volgen.Ga je Duits studeren dan krijg je gedurende al je studiejaren taalvaardigheidstraining. Daarbij leer je de taal steeds beter spreken en verstaan, lezen en schrijven. Je wordt niet alleen ingewijd in de taal, maar ook in de cultuur van Duitsland. Er wordt veel aandacht besteed aan kennis van land en volk. In het eerste jaar ga je een week op excursie naar bijvoorbeeld Berlijn, München of Frankfurt en in de hoofdfase van de studie ga je minimaal acht weken naar Duitsland.

Op het kun je de Lerarenopleiding Duits volgen.Na afronding van een master of doctoraal in de Duitse taal en cultuur kun je een eenjarige lerarenopleiding volgen. De opleiding leidt tot een tweede mastergraad en een eerstegraads lesbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding.

Op het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Uv kun je de Lerarenopleiding Duits volgen.Taal is een communicatiemiddel en moet als zodanig onderwezen worden. Dit uitgangspunt vindt zijn weerslag in de eindexamenvoorschriften voor het Voortgezet Onderwijs. Het vakdidactiekprogramma Duits is hierop geënt.

Op het Driestar Hogeschool kun je de Leraar Duits volgen.In deze tweedegraads lerarenopleiding verdiep je je in het vak Duits: de meest gesproken moedertaal in Europa! Je ontdekt de rijke woordenschat en geniet van de veelzijdige literatuur. Bovendien bereid je je goed voor op het leraarschap. Het diploma geeft je bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van havo en vwo en in alle leerjaren van het vmbo en het mbo. Leraar zijn: een schitterend beroep!

Op het Hogeschool INHOLLAND kun je de Leraar Duits volgen.De tweedegraads Lerarenopleidingen voor het leergebied Mens & Taal leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Nederlands, Engels, Duits of Frans. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo) en in het middelbaar beroepsonderwijs, ofwel de sector beroeps- en volwasseneneducatie (vo/bve). Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die in meer dan één vak kunnen lesgeven. Daarom word je, naast de bevoegdheid in een vak naar keuze, opgeleid tot expert in taalverwerving zodat je leerlingen ook bij het leren van andere talen kunt helpen.

Op het Hogeschool Utrecht, Bachelor opleidingen thema Ond kun je de Lerarenopleiding Duits 2e graads volgen.De lerarenopleiding Duits 2e graad leidt de student op tot tweedegraads docent. Dat betekent dat je na je opleiding les kunt geven aan de onderbouwklassen van havo en vwo, aan scholen voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), en aan scholen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Al vanaf het eerste studiejaar werk je iedere week op een school, je zogenaamde opleidingsschool. De kennis en vaardigheden die je opdoet bij je studie, pas je daar meteen toe in de praktijk. Je solliciteert tijdens je studie ieder jaar naar een functie op een andere school. Op die manier maak je kennis met meerdere schooltypen en ontdek je welk schooltype het best bij je past. Dat kan zijn een havo/vwo, vmbo, mbo of een instelling voor volwassenenonderwijs.

Adverteerders

Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst
Copyright Banen in het onderwijs